Επικοινωνήστε με πληροφορίες
  •  Όνομα: Thomas Giannopoulos
  •  E-mail: 
  •  Αποστολή Δευτεροβάθμια: 
  •  Τηλέφωνο: 2541062370
  •  Κινητό: 6977163745
  •  Φαξ: 2541084532
Πληροφορίες για την εταιρεία
  •  Εταιρεία: ΟΙΚΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
  •  Χώρα: Greece -
  •  Νομός: Νομός Ξάνθης
  •  Πόλη: Ξάνθη