Επικοινωνήστε με πληροφορίες
 •  Όνομα: Σωτήρης Αγγελής
 •  E-mail: 
 •  Τηλέφωνο: 25410-62370
 •  Κινητό: 697 58 78 984
 •  Φαξ: 25410-84532
 •  Γλώσσες πράκτορα:
   English (United States) French (France) Greek
Πληροφορίες για την εταιρεία
 •  Εταιρεία: Οικοεπενδυτική
 •  Διεύθυνση της εταιρείας: Μεσολογγίου 2
 •  Χώρα: Greece -
 •  Νομός: Νομός Ξάνθης
 •  Πόλη: Ξάνθη